“Samen met, Samen voor Suriname”

Email: info@surisamen.org
Website: www.surisamen.org
Tel: 06-16437600

KvK nummer: 61721999
RSIN: 8544.61.486
IBAN: NL41RABO 0311 5315 98

Heeft als doel, samen met de Surinaamse gemeenschap de dagelijkse lasten en zorgen voor hulpbehoevende mensen in Suriname te verlichten (op sociaal gebied), in het bijzonder; kinderen, scholen en kindertehuizen.          

Onder andere door:

  • Het verstrekken van schoolpakketjes
  • Opknappen van school/toiletgebouwen
  • Speelplaatsen weer toegankelijk maken
  • Starten of ondersteunen van kleine projecten op scholen
  • Materiële steun aan weeshuizen

Deze hulp komt tot stand op aanvraag van mensen uit Suriname (dmv het invullen van het aanvraagformulier op deze site). We proberen zoveel mogelijk kleinschalig hulp te bieden waardoor we veel mensen bereiken en de hulp efficiënter is. Immers met grote bedragen voor instellingen zijn de individuele hulpbehoevenden niet gebaat. De dankbaarheid is telkens groot wanneer een duwtje in de rug de lasten van de mensen verlaagt.

Echter we kunnen nooit de zo noodzakelijke hulp bieden zonder een achterban die  ons deze mogelijkheid biedt. Door spontane financiële ondersteuning, door het deelnemen aan acties of het op touw te zetten hiervan!  We zijn dan ook oprecht dankbaar, in naam van alle betrokken mensen in Suriname, voor de geboden hulp, in welke vorm dan ook.

U kunt er zeker van zijn dat alle directe financiële steun of baten van acties in zijn geheel ten goede komen aan onze projecten. Er wordt ter plaatse ook geen geld uitgedeeld maar we kopen zelf de noodzakelijke materialen. Dit heeft een tweeledig voordeel: we steunen de plaatselijke bevolking en we weten zeker dat hetgeen nodig is ook op de juiste plaats terecht komt.