Basisschool St. Bernardus is een school gelegen in Bernharddorp in het district Para. Er bezoeken ruim 400 kinderen de St. Bernardusschool. Door stichting Surisamen is er een samenwerking opgestart tussen deze school en basisschool “Op de Tien Bunders” te Wijlre. De communicantjes van Wijlre, staan een gedeelte van het geld dat ze ontvangen tijdens hun communie feest af voor de kinderen van de St. Bernardusschool.

Het geld wordt gebruikt om schoolpakketjes mee samen te stellen in Suriname. Een pakketje bestaat oa uit: een tasje met twee uniform hemdjes, schriften, potloden en pennen. De directie van de school bepaald samen met de leerkrachten welke kinderen deze ondersteuning het hardst nodig hebben.

Bernharddorp

Bernharddorp is een Inheems dorp in Suriname. Het ligt in het district Para aan de Indira Gandhiweg km 25. Para is een district van Suriname, met 18.958 inwoners en een oppervlakte van 5393 km². De naam is ontleend aan de rivier Para. De hoofdplaats van Para is Onverwacht.

Ongeveer in de eind jaren dertig hebben zich de eerste Inheemsen in het dorp gevestigd. Zij waren afkomstig uit het Inheemse dorp Bisri, dat ligt in het Zanderij-gebied. Het gebied Bernharddorp was vroeger erfpachtterrein van het Rooms-Katholiek Bisdom. 

In het jaar 1950 bezocht Prins Bernhard het dorp. Het dorp stond toen bekend als km 25, omdat dat de afstand was naar de hoofdstad Paramaribo. Volgens geschreven bronnen hadden de bewoners van het dorp, tijdens zijn bezoek, toestemming aan de prins gevraagd om het dorp naar hem te vernoemen. In een brief d.d. 25 februari 1951 berichtte de toenmalige overheid aan de gemeenschap van Bernharddorp dat de Prins het goed heeft gevonden dat hun dorp “Bernharddorp” mag heten. Op de dag dat Prins Bernhard zijn bezoek aflegde en zijn naam verbond aan het dorp, werd ook de eerste kapitein van het dorp gekozen en geïnstalleerd door de Prins. Deze kapitein, dhr. Callie, was ongeveer 22 jaren kapitein van het dorp.

2015

Bij ons eerste bezoek aan de St. Bernardusschool was de directeur niet aanwezig, waarna we een vervolg afspraak hebben ingepland. Enkele dagen later spraken we de directeur, hij was heel enthousiast over onze komst. Hij vertelde dat het land op dat moment druk bezig was met de verkiezingen en er eventueel sprake is van verplaatsing van deze school, i.v.m. mogelijke aanleg spoorweg op de plek waar de school nu staat. Samen met de directeur hebben we besloten niets aan de school zelf te veranderen. Het zou dan mogelijk een investering zijn voor korte duur. Wel hebben we op deze school 20 schoolpakketjes uitgedeeld aan de kinderen die het minst bedeeld zijn en het, het hardst nodig hebben.

2016

In 2016 bezochten wederom de St. Bernardusschool en werden er schoolpakketjes gedoneerd. Verder werd er uitleg gegeven over de werkwijze van de stichting en het gebruik van het projectaanvraagformulier.

2017

We hebben dit jaar geen projectaanvraag gekregen. 

2018

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2018 voor de St. Bernardusschool.

2019

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2019 voor de St. Bernardusschool.