Deze basisschool is gelegen in het district Lelydorp, op deze school volgen ongeveer 400 kinderen onderwijs. Deze school is bij de stichting onder de aandacht gebracht door de inspectie van het Ministerie van Onderwijs.

2015 – Oktober

In deze periode werden we door de schoolinspecteur benaderd om samen met haar een kijkje te gaan nemen bij basisschool John Monkou te Lelydorp. Na kennismaking en een korte rondleiding was het al snel duidelijk wat de noodvraag op dat moment was:
• het opknappen van het toiletgebouw
• materialen om de les lichamelijke opvoeding weer te kunnen verzorgen.

Terug in Nederland werd er tijdens de bestuursvergadering van de stichting dan ook besloten om bij ons volgende bezoek het toiletgebouw een opknapbeurt te geven. Om de gelden in te zamelen voor het sport materiaal besloten wij een actie op touw te zetten. Met het sportmateriaal zijn de leerlingen instaat de lessen lichamelijke opvoeding weer optimaal te volgen.

2016 - Januari

Sportmiddag en Sportpakketjes: Op 23 januari reden wij een fietssponsortocht over een afstand van maar liefst 250 km (zie acties). De fiets sponsortocht liep vanuit het district Nickerie, door naar Paramaribo, om vervolgens te eindigen in Lelydorp. De start van deze tocht was in de vroege ochtend en daar namen 5 wielrenners aan deel, met als vertrekpunt Nieuw-Nickerie. De tocht verliep langs de Noordelijke kustlijn van Suriname richting Paramaribo. Daar de stichting als slogan, Samen met Samen voor Suriname heeft, hebben wij ondersteuning gekregen van diverse plaatselijke wielrenners. Allen die het goede doel een warm hart toe dragen. Door de ondersteuning van de lokale renners, werd gedurende de rit de groep steeds groter en sloten wij in totaal met 18 vrijwillige sporters deze tocht af.

Vooraf gaande aan de tocht waren er loten verkocht voor deze fietsmarathon. De actie hield in, dat dmv het kopen van een lot, men voor iedere gereden km €0.01 sponsorde. De prijs van een lot bedroeg € 2,50

Als bijdrage van de school, hebben de John Monou school, Os Javaweg en Os Schotelweg die zelfde dag een sport middag voor de leerlingen georganiseerd. Dit had niet alleen als doel de rijders te ontvangen, maar de kinderen ook bewust te maken van voordelen van bewegen. Door een geweldige samenwerking van de 3 directeurs en de leerkrachten lichamelijk opvoeding werd het een zeer geslaagde middag. Na een fietstocht van 11 uren, over een afstand van 250km kwamen de renners aan op deze gezellige sportmiddag. Hier mochten wij het materiaal overhandigen aan de vertegenwoordigers van de drie verschillende basisscholen. Wederom een geweldige geslaagde actie, mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en alle mensen die één of meerdere sponsorloten vooraf hadden gekocht.

Renovatie toiletgebouw

Daags na aankomst in Suriname werd er direct een bezoek gebracht aan de John Monkou school. En werd er geïnventariseerd welke materialen er nodig waren om het toiletgebouw te kunnen opknappen. Op dezelfde dag werd er nog een groot gedeelte van de benodigde spullen aangeschaft.

De afspraak met de schooldirectie was dat we na schooltijd (vanaf 13.00 uur) hier aan het werk zouden gaan, zodat de kinderen gewoon tijdens school gebruik konden maken van het toilet.

Het was een heel karwei, maar uiteindelijk werden alle deuren en muren waar nodig geplamuurd en geverfd, werden de sloten, deurklinken, scharnieren en de wc-deksels vervangen. Het resultaat mocht er dan ook wezen.

2017

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2017 voor de John Monkou School.

2018

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2018 voor de John Monkou School.

2019

Er is geen hulp of project aanvraag ontvangen in 2019 voor de John Monkou School.