2018

De Kennedy-stichting is een instituut voor dove en slechthorende kinderen in Suriname. In 1946 werd in Suriname een school voor gehoorgestoorden opgericht en in 1965 volgde de Kennedy-stichting. Het instituut beschikt over een aantal gebouwen aan de Wanicastraat in Paramaribo De stichting is echter neutraal van aard: kinderen van alle religies en gezindten worden opgenomen.

De Kennedy-stichting heeft een school en internaat, die los van elkaar staan, met aparte hoofden. De school telt circa 160 leerlingen, daarvan is ruim de helft ondergebracht in het internaat, omdat zij te ver van Paramaribo in het binnenland of in de districten) wonen, of omdat de huiselijke omstandigheden het voor deze kinderen onmogelijk maken thuis te wonen.

De school kent

  • een peuterafdeling, waar het kind goed contact moet krijgen met de groep, en waar het geobserveerd wordt om de ervaringswereld uit te breiden en de andere zintuigen laten bijspringen waar het gehoor ontbreekt;
  • een kleuterafdeling waar de kinderen ‘gelaatgericht’ worden, dat wil zeggen goed letten op het gezicht om tot liplezen te komen;
  • zeven jaar basisonderwijs met gespecialiseerde apparatuur, in groepen van maximaal twaalf leerlingen;
  • voortgezet onderwijs: huishoudelijk werk en naaiwerk voor de meisjes en een technische afdeling voor de jongens;
  • uitgebreid onderwijs dat opleidt tot administratieve banen of bijvoorbeeld werk in een drukkerij. Zo werden enkele leerlingen opgeleid tot datatypist voor het opmeten van de gehoorfunctie van de kinderen beschikt de stichting over een audiologisch centrum. In november werd de Kennedy-stichting school voor het eerst bezocht.
  • Rondleiding, tijdens deze rondleiding hebben we kennisgemaakt met diverse leerkrachten van de Kennedy-school en kunnen zien in welke omstandigheden en met welke materialen zijn moeten werken. Dove en slechthorende kinderen gaan hiervan peuter naar school en kunnen hier uiteindelijk ook een “vak” leren, zoals naaister of houtbewerker.
  • Daarnaast hebben we ook kennis gemaakt met diverse leerlingen. Wanneer deze studenten al de beschikking hebben over een gehoorapparaat, dan is dat maar aan een kant, gezien de kosten van deze gehoorapparaten.
  • Met enkele leerlingen van de Kennedy-school hebben Yildiz, Rosita en Rebekka haarbandjes gemaakt, deze zullen in Nederland bij verschillende acties verkocht worden en de opbrengst hiervan zal naar de leerlingen van de Kennedy-school gaan.

Kennedy Stichting School

Ingang van de Kennedy-stichting. Op het terrein is zowel de school als het internaat van de Kennedy-stichting ondergebracht.

Leerlingen van de Kennedy-school

Enkele leerlingen van de Kennedy-school samen met Yildiz en Rosita.

Creatieve lokalen van de Kennedy-school

Bezoek aan een van de “creatieve lokalen” van de Kennedy-school tijdens de rondleiding.

 Rebekka maakt samen met enkele leerlingen haarbandjes.

Enkele voorbeelden vam haarbandje, deze zullen in Nederland bij verschillende acties verkocht worden en de opbrengst hiervan zal naar de leerlingen van de Kennedy-school gaan.

2019 Gehoorapparaten

Schoonenberg HoorSupport schenkt meer dan 200 gehoorapparaten aan de stichting voor de kinderen van de Kennedy-stichting. Dit zijn zeer bruikbare gehoorapparaten die klanten in bruikleen hadden en/of die klanten inleveren.

Dennis de Loo Clustercoördinator van Schoonenberg Hoorsupport, tijdens de overhandiging van de gehoorapparaten aan onze stichting.

Tijdens een bestuursoverleg van onze stichting wordt besloten dat we een voorraad van batterijen voor gehoorapparaten zullen schenken aan het audiologisch-centrum van de Kennedy-stichting.

Tijdens een bezoek van Rebekka en Alexander in april 2019 werden de gehoorapparaten en batterijen overgedragen aan een medewerkster van het audiologisch-centrum van de Kenndey-stichting. Zij zal er voor zorgen dat elk kind het juiste gehoorapparaat ontvangt, deze aanpassen waar nodig en verder onderhouden. Uiteraard zullen we dit project blijven volgen.

In juli 2019 ontvingen 10 leerlingen van de Kennedy-school elk een schoolpakketje, zodat ze een jaar lang de benodigde spulletjes hebben om naar school te kunnen gaan.

 Een van de leerlingen van de Kennedy-school ontvangt een schoolpakketje uit de handen van Janice. Een medewerkster van de Kennedy-stichting ondersteunt Janice hierbij doormiddel van gebarentaal.

Enkele van de 10 leerlingen die een schoolpakketje hebben mogen ontvangen.

2020

In het begin van 2020 ontvangt de stichting een projectaanvraag van de directrice van de Kennedy-school. De aanvraag betreft het inrichten van een vertel- en leeshoek voorzien van gepaste meubilair, boeken, verteldozen en verteltafel voor de kleutergroep van de Kennedyschool.

Hieronder een korte samenvatting van deze aanvraag:
In de vroege stimulatiegroep van de Kennedyschool komen de peuters spelenderwijs in contact met taal. Bij de kleuters wordt het serieuzer en het speelse verdwijnt. Behoudt van het spelelement is in belang van het taalleren en de doorlopende leerlijn. Tijdens de opzet van de stimulatiegroep ontstond reeds behoefte op de kleuterafdeling in het inzetten van speciale hulpmiddelen om de taal te stimuleren, vandaar dat zij ook meegenomen zijn in de trainingen. Binnen dit project willen wij dat leerkrachten structureel de verteltafels en het interactief voorlezen in te zetten binnen het curriculum en als onderdeel van het taalaanbod in de klas. Daarnaast gaan ouders samen met de leerkrachten ondersteunen bij het stimuleren van de woordenschat en het taalgebruik bij de leerlingen in de klas. Leerkrachten en ouders gaan samen verteldozen maken voor de taalstimulering. De kennis hoe deze taalinterventies in de zetten is al door een training verworven en nu moeten de ondersteunende materialen worden aangeschaft. Het doel van dit project is het inrichten van een vertel- en leeshoek voorzien van gepaste meubilair, boeken, verteldozen en verteltafel voor de kleutergroep van de Kennedyschool.

Impact op de doelgroep:
Uit de ervaringen opgedaan bij de opzet van de stimulatiegroep en de vorderingen die de leerkrachten en peuters maken op deze groep weten wij dat deze taalinterventie een grote bijdragen leveren aan de taalontwikkeling van deze kinderen. Ook de ouders geven aan dat zij goede vorderingen zien bij hun kinderen. Zij horen woordklanken, het kind wil meer vertellen en neemt initiatief tot communiceren. Ook hun belangstelling voor boeken is gegroeid.

Aangezien het belang van deze aanvraag is er door het bestuur van Stichting Surisamen besloten om deze aanvraag toe te voegen aan de projecten. Om dit project te kunnen realiseren zal er een sponsorloop worden georganiseerd.

Sponsorloop:
Op woensdag 25 maart wordt er een sponsorloop georganiseerd bij basisschool Klavertje Vier te Eys. Aan deze sponsorloop zullen alle leerlingen van Klavertje Vier deelnemen. Meer informatie hierover vindt u bij ACTIES.

Basisschool Klavertje Vier:
Sinds de oprichting van Stichting Suriname is basisschool Klavertje Vier al nauw betrokken aan onze stichting. Jaarlijks schenken de communicantjes van deze school een gedeelte van hun “cadeau-geld” aan de stichting. Hiervan worden er diverse schoolpakketjes gekocht. Deze schoolpakketjes zijn in 2019 voor het eerst naar de Kennedy-school gegaan. Vanaf dat moment is er besloten een samenwerkingsverband op te zetten tussen basisschool Klavertje Vier en de Kennedy-school, iets dat wij een zeer warm hart toedragen. Naast dat de communicantjes jaarlijks hun steentje bijdragen, zal de sponsorloop voor de gehele school een jaarlijks terugkomende actie zijn en zal er steeds binnen de Kennedy-school naar een geschikt project worden gekeken. Uiteindelijk is het de bedoelingen dat kinderen van beide scholen met elkaar in contact kunnen komen.