De Kennedy-stichting is een instituut voor dove en slechthorende kinderen in Suriname. In 1946 werd in Suriname een school voor gehoorgestoorden opgericht en in 1965 volgde de Kennedy-stichting. Het instituut beschikt over een aantal gebouwen aan de Wanicastraat in Paramaribo. De stichting is echter neutraal van aard: kinderen van alle religies en gezindten worden opgenomen. De Kennedy-stichting heeft een school en internaat, die los van elkaar staan, met aparte hoofden.

Gebarentaal (in combinatie met spreken/liplezen) wordt beschouwd als het belangrijkste communicatiemiddel met de kinderen op de school, waarvan er veel uit de binnenlanden komen. Sommige kinderen gaan in het weekend naar huis. Er zijn echter ook kinderen die de reis naar huis niet kunnen betalen of eenvoudigweg geen thuis meer hebben. Zij verblijven in het weekend bij gastgezinnen in Paramaribo. Het internaat ontvangt subsidie van de regering, maar helaas is deze niet toereikend om alle kosten te dekken.

De school telt circa 160 leerlingen, daarvan is ruim de helft ondergebracht in het internaat.

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

2018 Kleding/ tv’s / spellen / buitenspellen

Bezoek in november 2018 door Yildiz, Rosita, Rebekka en Alexander. Na een hartelijk ontvangst kregen we een rondleiding door het internaat. Een gedeelte voor jongens een ander gedeelte voor de meisjes. De kinderen hebben er ondanks de omstandigheden goed naar hun zin. We besloten ter plekke dat we de kinderen van het internaat nog tijdens dit bezoek iets wilde aanbieden. Na een brain-storm sessie hebben we besloten om

  • spelletjes te verven op de stoeptegels rondom het internaat, zodat de kinderen samen buiten kunnen spelen.
  • En voor zowel het jongens gedeelte als voor het meisjes gedeelte een televisie te schenken, zodat ze bij slechter weer hier naar kunnen kijken.
  • Daarnaast hadden we al in een eerder stadium een transport met kleding, spelletjes, puzzels en boeken verzonden. Deze zijn bij het internaat afgegeven. De kleding is gebruikt om elk kind met Kinderdag (5 december) een kledingsetje te schenken.
  • Janice en Valentino hebben tevens een poppenhuis geschonken aan de meisjes afdeling van het internaat.

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kleding uit het transport

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Spellen geverfd op de stoeptegels rondom het internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

Overhandiging tv 's

Kinderen die de volgende spelen op de spellen die geverfd zijn op de stoeptegels;

Kinderen die de volgende spelen op de spellen die geverfd zijn op de stoeptegels;

Kinderen die de volgende spelen op de spellen die geverfd zijn op de stoeptegels;

Bij ons laatste bezoek aan het internaat tijdens dit verblijf in Suriname, kregen we bedankjes gemaakt door de kinderen van het internaat;

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

2019 10 Schoolpakketjes

Schoolpakketjes geleverd

In juli 2019 werden aan 10 kinderen van het internaat een schoolpakketje geschonken. Deze kinderen gaan naar de school van de Kennedy-stichting. Meer hierover kunt u terug lezen bij het project: Kennedy-school.

Kennedy Stichting Kinderhuis en Internaat

 2020

In het voorjaar van 2020 hebben we een projectaanvraag ontvangen vanuit het internaat, het betreft basis-materialen die momenteel nodig zijn om aan de basisbehoeften van de kinderen in het internaat te kunnen voldoen. Denk hierbij aan borden, bestek, pannen, lakens, handdoeken, tandenborstels, ijskast enz. enz. Tijdens de vastenactie gehouden door basisschool “Op de 10 Bunders” te Wijlre zullen de leerlingen verschillende karweitjes gaan uitvoeren, waarvan ze de opbrengst zullen schenken aan stichting Surisamen (kijk voor verdere informatie bij ACTIES). Met dit geld zullen de hoog nodige materialen gekocht worden voor het internaat. In het voorjaar van 2020 zullen Rebekka en Alexander het internaat bezoeken.